Tin tức

PM Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của TP. Hà Nội chính thức triển khai vận hành cho cán bộ Quận/huyện, xã/phường

25/10/2018 09:59:00 Đinh Huế

Sáng ngày 24/10, tại Trung tâm đào tạo - Số 1 HĐT, buổi "Đào tạo triển khai vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố" cho các cán bộ cấp Quận/huyện, xã/phường.

Ngay từ rất sớm, cán bộ của gần 30 đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã tập trung tại Hội trường tầng 5 – Tòa nhà Trung tâm đào tạo, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, để tham gia buổi đào tạo về PM Một cửa điện tử dùng chung.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn kiêm Tổ phó Tổ CTTT, đứng lớp chia sẻ về PM MCĐT.

Theo nội dung buổi đào tạo bao gồm 2 phần:
Phần 1: Đào tạo LÝ THUYẾT do ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn kiêm Tổ phó Tổ CTTT, đứng lớp.
Phần 2: Đào tạo THỰC HÀNH do cán bộ triển khai Nhật Cường Software đứng lớp.

Cán bộ triển khai của NCSW đào tạo thực hành và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho cán bộ đơn vị về PM MCĐT.

Tham gia buổi đào tạo có 29 đơn vị với gần 120 cán bộ, chia thành 4 lớp đào tạo thực hành. Với các nội dung: Quản lý theo phân cấp, thẩm quyền, liên thông; Quản lý người dùng; Quản lý nhóm lĩnh vực; Quản lý theo mức độ DVC; Quản lý các quy trình nghiệp vụ; Chức năng báo cáo, thống kê; Chức năng tìm kiếm; Các ng.vụ luân chuyển, theo dõi, kiểm soát bắt vết HS; Các nghiệp vụ thu thập thông tin đầu vào; Các nghiệp vụ trích xuất dữ liệu, thông tin đầu ra; Các nghiệp vụ tiện ích, hỗ trợ.

Trong buổi đào tạo, các cán bộ đơn vị đã được đào tạo về PM Một cửa điện tử qua các tài khoản khác nhau để truyền đạt lại cho đơn vị mình. Các cán bộ triển khai của Nhật Cường Software cũng đã giải đáp những thắc mắc liên quan khi sử dụng phần mềm của cán bộ đơn vị.

Trong 2 ngày 24-25/10, cán bộ triển khai của Nhật Cường Software sẽ đến các đơn vị để đào tạo cụ thể và hướng dẫn đơn vị sử dụng PM Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của TP. Hà Nội.