Tin tức

PINO - Ứng dụng liên lạc giữa gia đình và nhà trường

2/10/2018 10:43:04

Sổ liên lạc điện tử PINO là ứng dụng kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp cho phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của con em mình một cách chính xác và nhanh nhất.

Sản phẩm này của Nhật Cường Software sẽ giúp cho việc liên lạc của phụ huynh với nhà trường nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, chính xác, tăng cường sự công bằng, khách quan trong quản lý kết quả học tập, chuyên cần của học sinh mà không cần trực tiếp đến trường của con.

 

PINO - Ứng dụng liên lạc giữa gia đình và nhà trường

Để tải app PINO, phụ huynh học sinh truy cập Appstore cho hệ điều hành IOS và Google Play cho hệ điều hành Android, tìm kiếm từ khóa "PINO". Bằng cách khác, phụ huynh có thể tải thông qua trang http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn.

PINO - Theo bước con em tới trường!