Tin tức

Nhật Cường Software - Thí điểm triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại Hà Nội

24/7/2018 09:55:27 NL

“Dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất.

Cung cấp thông tin một cách tự động, trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ.

Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “Một cửa liên thông”.

Phần mềm Một cửa điện tử do Nhật Cường Software xây dựng và phát triển trong công cuộc đồng hành cùng Thủ đô Hà Nội xây dựng thành phố văn minh.

Dự kiến, phần mềm Một cửa điện tử sẽ triển khai thí điểm cho 3 Sở (Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở LĐTBXH), 2 quận (Long Biên, Hoàn Kiếm) và 2 huyện (Gia Lâm, Đông Anh).

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc triển khai vào ngày 1/8, trước đó, đội Triển khai DVC của công  ty Nhật Cường Software sẽ có buổi tập huấn vào ngày 20/07.

Thẻ: