Tin tức

Hệ thống Một cửa điện tử liên thông - Tập huấn phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

13/8/2018 13:57:38 Đinh Huế

Sáng ngày 31/07, tại TTĐT - Số 1 Hoàng Đạo Thúy đã diễn ra buổi tập huấn về Hệ thống Một cửa điện tử liên thông.

Hệ thống Một cửa điện tử liên thông được hiểu là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước thông qua các thủ tục hành chính.

Buổi tập huấn bao gồm 4 lớp học và 62 cán bộ các Sở, quận/huyện tham gia tập huấn. Team DVC đã truyền đạt đến các cán bộ những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó bao gồm các quy trình về tiếp nhận hồ sơ; luân chuyển hồ sơ; giao nhận hồ sơ; trả kết quả hồ sơ… Ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng nền hành chính ở các địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt công việc hành chính của mọi cá nhân, tổ chức,...

Có những trục trặc nhỏ xảy ra nhưng team DVC không nao núng mà vẫn tiếp tục hoàn thành tốt buổi tập huấn. Và buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc mừng team DVC!