Tin tức

Hà Nội tăng tốc triển khai Hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn Thành phố

14/11/2018 17:38:24 Minh Tuấn

 

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT - TTg ngày 30/10/2018 về việc nâng cao chất lượng thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương. Tăng cường hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố ngày 19/10/2018, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm nay đưa Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến dùng chung toàn thành phố.

 

Cũng theo chỉ đạo kể từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ ngành triển khai) phải được thực hiện tập trung trên Hệ thống Một cửa điện tử toàn Thành phố dùng chung 3 cấp. Dừng việc duy trì vận hành các ứng dụng điện tử do các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai trước đây.

Cùng với quyết tâm và chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Thành phố, Nhật Cường Software với tư cách là đối tác chính cung cấp phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến cũng đang gấp rút hoàn thành mục tiêu 55% DVC trực tuyến do thành phố đưa ra, phấn đấu đưa dịch vụ công lên trực tuyến, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Hy vọng với sự quyết tâm và nỗ lực trong thời gian vừa qua, từ những con số khả quan mà Hà Nội đã đạt được, Thành phố sẽ thành công với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trong năm 2018.