Tin tức

Những điều chưa biết về phần mềm một cửa điện tử - căn cứ pháp lý

28/12/2018 14:54:54 Lê Liên

Tháng 11/2018, phần mềm Một cửa điện tử dùng chung ba cấp được triển khai trên toàn thành phố Hà Nội, liên thông 3 cấp. Phần mềm này được ban hành dựa trên cơ sở căn cứ pháp lý theo đúng quy định của nhà nước. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những căn cứ pháp lý này nhé!

  • Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  (ban hành ngày 23/04/2018 có hiệu lực 21/06/2018)của Chính phủ (trước đây là Quyết định số 09/2015/QĐ – TTg của Chính phủ) "Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính"
  • Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
  • Thông tư Số: 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 Bộ Thông tin truyền thông "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC"
  • Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
  • Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành ngày 08/08/2018 về việc "Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính"
  • Quyết định số: 1697/QĐ-BTTTT "QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ, QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ “
  • Quyết định Số: 1705/QĐ-BTTTT "QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CHUYÊN NGÀNH"

Mong rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những Căn cứ pháp lý của phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố. Để hiểu rõ hơn về phần mềm này, các bạn hãy đón chờ những phần tiếp theo trong chuyên mục: “Những đều chưa biết về phần mềm một cửa điện tử” nhé