Sản phẩm

ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - EOFFICE

Hiệu quả - Ổn định - Đột phá


Hệ thống thuần Việt, tối ưu hoá các hoạt động cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Xây dựng một môi trường cộng tác. Chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu mẫu. Hỗ trợ cấp quản lý điều hành và làm việc trực tuyến. Kết nối văn phòng, chi nhánh, cơ quan với nhau và làm việc từ xa. Tăng hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.