Sản phẩm

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP PRO ERP

Hiệu quả - Ổn định - Đột phá


ERP là một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Điểm khác biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với cách áp dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác (như phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa...) là tính tích hợp. Việc tích hợp các chức năng, phân hệ của phần mềm vào một hệ thống duy nhất giúp kế thừa thông tin giữa các phòng, ban; đảm bảo đồng nhất thông tin, giảm việc cập nhật xử lý dữ liệu tại nhiều nơi; cho phép thiết lập các quy trình luân chuyển nghiệp vụ giữa các phòng ban. Tất cả các dữ liệu từ các phân hệ khác sẽ được hạch toán tự động vào phân hệ kế toán. Việc tích hợp cũng giúp cho việc phân tích dữ liệu một cách hiệu quả, nhiều chiều; qua đó đánh giá một cách tổng thể doanh nghiệp: từ hiệu quả kinh doanh, chi phí quản lý, lợi nhuận, tài chính... giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác.

ERP tự động hoá mọi khâu hoạt động trong một chu trình kinh doanh, giúp cho việc quản lý dễ dàng, thuận tiện hơn.

Khi sử dụng ERP, các thông tin của Doanh nghiệp được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác. Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn.

Các phân hệ chính của ERP

 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Quản trị mua hàng
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị kho
 • Quản trị sản xuất
 • Tài chính kế toán
 • Quản trị nhân sự

7 lợi ích khi doanh nghiệp dùng ERP

 • Các phòng ban phối hợp hoạt động hiệu quả
 • Thông tin quản trị đáng tin cậy
 • Giúp giảm lượng hàng tồn kho
 • Chuẩn hóa thông tin nhân sự
 • Tích hợp thông tin đặt hàng của khách hàng
 • Tăng hiệu suất sản xuất
 • Quy trình kinh doanh được xác định rõ ràng hơn