Sản phẩm doanh nghiệp

Giải pháp Quản lý tổng thể doanh nghiệp - PROERP

ProERP là một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể dành cho doanh nghiệp và các tổ chức.

Ứng dụng văn phòng điện tử - EOffice

Hệ thống thuần Việt, tối ưu hoá các hoạt động cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.