Sản phẩm

PHẦN MỀM TẦM SOÁT UNG THƯ

Giải quyết bài toán về quản lý, thống kê hiện trạng tỉ lệ bệnh nhân ung thư ngày càng tăng. Giúp người dân phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh ung thư khi bệnh vẫn ở giai đoạn dễ xử lý. Thuận tiện, dễ sử dụng, dễ quản lý.