Sản phẩm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ cao, đa môi trường, quản lý tập trung và xuyên xuất từ cấp mầm non đến cấp THPT. Mang lại nhiều tiện ích trong công tác quản lý của Ban Giám Hiệu nhà trường, đảm báo tính chính xác cao, lưu giữ an toàn, hỗ trợ thống kê báo cáo và các nghiệp vụ của các phòng ban từ Phòng lên Sở. Giảm bớt thời gian làm việc, áp lực tính toán, tổng hợp của giáo viên. Phần mềm đang được triển khai trên 2.000 trường và gần 2 triệu tài khoản tham gia vào hệ thống. Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ quản lý như: Tuyển sinh đầu cấp, Sổ điểm điện tử dành cho cấp Phổ thông, phân hệ Quản lý kết quả giáo dục.