Sản phẩm

ĐĂNG KÝ HỘ CHIẾU TRỰC TUYẾN

Giải quyết trọn vẹn bài toán về thủ tục cấp hộ chiếu mà lãnh đạo thành phố Hà Nội mong muốn triển khai đã lâu. Nền tảng web-based, dễ dàng sử dụng chỉ qua 4 bước. Thủ tục nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu.