Hệ thống chất lượng

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tất cả các sản phẩm của Nhật Cường Software được bảo mật nhiều lớp với lớp trong cùng là bảo mật đường truyền dữ liệu, bảo mật trong kiến trúc, bảo mật tầng Platform, bảo mật database; Lớp giữa bảo mật tầng ứng dụng và lớp ngoài cùng là áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 theo chuẩn quốc tế do Tuv Nord (Đức) cấp và quy trình tổ chức sản xuất sản xuất nghiêm ngặt, đào tạo nhận thức và giáo dục an toàn bảo mật của đội ngũ kỹ sư trong dây chuyền sản xuất và bảo trì… nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển mạnh hơn hệ thống khách hàng, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sản xuất và triển khai dự án.

Hệ thống chất lượng