Ban lãnh đạo

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Phó giám đốc
Arow
Nguyễn Hữu Tịnh

Nguyễn Hữu Tịnh

Giám đốc trung tâm hạ tầng & an ninh mạng
Arow
Bùi Thị Thanh Hương

Bùi Thị Thanh Hương

Phó giám đốc
Arow
Vương Ngọc Hải

Vương Ngọc Hải

Trưởng dự án Y tế
Arow
Trần Mạnh Linh

Trần Mạnh Linh

Trưởng phòng Quản trị cơ sở dữ liệu
Arow
Phạm Trung Thành

Phạm Trung Thành

Trưởng dự án Quỹ nhà ở tái định cư
Arow
Nguyễn Đăng Trọng

Nguyễn Đăng Trọng

Trưởng dự án Dịch vụ công Hà Nội
Arow
Nguyễn Trí Hiền

Nguyễn Trí Hiền

Trưởng phòng Phát triển mobile
Arow
Nguyễn Vĩnh Nguyên

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Trưởng dự án ERP
Arow
Nguyễn Hoàng Hà

Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng dự án Giáo dục
Arow